Líneas aéreas

Líneas subterráneas

Centros de transformación

Alumbrado público